Jeśli chcesz efektywnie i skutecznie przygotować się do konkursu historycznego „Przemyśl podczas II wojny światowej” sięgnij do literatury. Możesz ją znaleźć w bibliotece, a może na półce w domu? Zobacz.

Część literatury została już zeskanowana. Dlatego poniżej podajemy wykaz z linkami, które przekierowują na strony, gdzie można znaleźć gotowe artykuły. Wystarczy kliknąć. Owocnej nauki!

Konkurs historyczny „Przemyśl w czasach II wojny światowej” – wykaz literatury

1. Jan Smołka, „ Przemyśl pod sowiecką okupacją. Wspomnienia z lat 1939-1941”, Przemyśl 1999 lub 2018 (wydanie wznowione).

2. Emil Czerny, „Moja działalność w AK”, Przemyśl 1994, (do strony 74).

3. Jan Rożański, „Przemyśl w latach drugiej wojny światowej” [w:] „ Tysiąc lat Przemyśla” część druga, Warszawa-Kraków 1974.

4. Jan Rożański, „Prawobrzeżny Przemyśl od 28. IX 1939 do 28. VI 1941 r., „Przemyskie Zapiski Historyczne”, tom I, 1974.

5. Ryszard Dalecki, Obrana Przemyśla i jego rejonu w 1939 r. ”Rocznik Przemyski”, t.21, 1979.

6. Jacek Błoński, Anna Cieplińska, „Przemyśl w czasie II wojny światowej”, Przemyśl 2008.

7. Jan Rożański, „Fall Barbarossa nad Sanem”, Rzeszów 1982.

1. Lucjan Fac, „Barbarossa” nad Sanem”, „Nasz Przemyśl” 2006, nr 5.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=68&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

2. Marian Kasprowicz, „Szare Szeregi w Przemyślu”, „Nasz Przemyśl” 2014, nr 11.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=583&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

3. Tomasz Zając, „Codzienność na prawobrzeżnym Przemyślu”, „Nasz Przemyśl” 2019,

 nr 7.

4. Tomasz Zając, „Czerwiec 1941 r. w naszym mieście”, „Nasz Przemyśl” 2015, nr 7.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=592&from=latest

6. Tomasz Zając, „Codzienność prawobrzeżnego Przemyśla w świetle radzieckiej prasy-wrzesień 1940”, „Nasz Przemyśl” 2019, nr 9.

7. Lucjan Fac, Julian Kurek, „Wspomnienia czasu wojny. Epizody”, „Nasz Przemyśl” 2019, nr 9.

8. Marcin Duma, „Miejsca o których należy pamiętać”, „Nasz Przemyśl” 2010, nr 12.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=125&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

9. Marcin Duma, „Przemyscy kaci”, „Nasz Przemyśl” 2011, nr 4.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=142&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

10. Marcin Duma, „Śmierć na Małym Ryneczku”, „Nasz Przemyśl” 2011, nr 9.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=147&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

11. Marcin Duma, „Dziedzictwo wojny”, „Nasz Przemyśl” 2012, nr 3.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=153&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

12. Marcin Duma, „Przemyscy kolaboranci”, „Nasz Przemyśl” 2012, nr 8.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=158&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

13. Marcin Duma, „Afisze śmierci”, „Nasz Przemyśl” 2013, nr 10.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=569&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

14. Marcin Duma, „Niezawiniona śmierć”, „Nasz Przemyśl” 2013, nr 11.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=570&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

15. Marcin Duma, „Przed burzą”, „Nasz Przemyśl” 2014, nr 9.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=580&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

16. Marcin Duma, „Dzień zdrady”, „Nasz Przemyśl” 2014, nr 10.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=581&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

17. Marcin Duma, „70 lat temu w Przemyślu”, „Nasz Przemyśl” 2015, nr 6.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=591&from=latest

18. Marcin Duma, „Zbrodniarze w mundurach”, „Nasz Przemyśl” 2015, nr 9.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=594&from=latest

19. Marcin Duma, „Zerwany pakt cz. I, II”, „Nasz Przemyśl” 2015, nr 10, 11.

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=595&from=latest

http://pbc.przemysl.pl/dlibra/docmetadata?id=596&from=latest

20. Marcin Duma, „A więc wojna”, „Nasz Przemyśl” 2019, nr 9.

21. Marcin Duma, „Epizody z wojennego Przemyśla”, „Nasz Przemyśl” 2019, nr 10.

22. Marcin Duma, „Zawiedzione nadzieje”, „Nasz Przemyśl”, 2020, nr 9.