Czy pamiętamy o historii naszej małej Ojczyzny? Czy znamy miejsca, obiekty, pamiętamy o mieszkańcach, zwykłych ludziach, którzy żyli przed nami? O bohaterach, którzy walczyli o to byśmy mogli żyć i być tu i teraz?

A może warto bardziej pochylić się nad pamiątkami, fotografiami, dokumentami naszych przodków? A jeśli domowe szuflady są jednak puste i nie ma w nich żadnych rodzinnych archiwaliów? Nie szkodzi, zawsze można zrobić zdjęcie obiektu czy miejsca, które ma swoją historię, bo każde ma…trzeba ją tylko odkryć na nowo!

U progu nowego roku szkolnego, którego początek zawsze wiąże się z obchodami kolejnych rocznic związanych z wybuchem drugiej wojny światowej, Archiwum Państwowe w Przemyślu zaprasza do udziału w konkursie pt. „Przemyśl podczas II wojny światowej”. adresatami konkursu są uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu Przemyśla i gminy Przemyśl. Szczegóły konkursu dostępne są w załącznikach. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

A latawce? Są przewodnim motywem opowiadania—niespodzianki, które powstało wraz z ideą konkursu, na specjalne zamówienie i będzie mu towarzyszyć przez wszystkie etapy. Jego autorem jest Rafał Paśko, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, aktor, reżyser i założyciel Teatru S.A.N, zaś ilustracjami opatrzył je Karol Godek, twórca z Jasła, projektant graficzny, filmowiec niezależny, uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Warto dodać, iż zwieńczeniem całości projektu będzie wystawa, która powstanie z pozyskanych, w I etapie konkursu, fotografii oraz materiałów archiwalnych z zasobu przemyskiego Archiwum.

Wierzymy, że znajdzie się wielu chętnych uczniów do głębszego odkrywania historii swojego miasta i okolic w okresie II wojny światowej, w czasie trudnym, ale ważnym dla kultywowania pamięci o tych, którym przyszło wtedy w nim żyć. A wspomniane latawce przyniosą i tak nadzieję, pomimo wszystko…