Jednym z bohaterów powstania styczniowego był Marcin Borelowski, ps. Lelewel; z zawodu blacharz, mianowany pułkownikiem, uwielbiany przez towarzyszy broni, szanowany nawet przez najzagorzalszych przeciwników tego zrywu narodowowyzwoleńczego.

Jeden z jego oddziałów powstańczych został sformowany w Medyce, niedaleko Przemyśla,  w dworze Pawlikowskich, skąd w liczbie około tysiąca ochotników wyruszył do walki z Rosjanami.

Przemyślanie nie zapomnieli jego zasług. W 50-tą rocznicę wybuchu powstania, w 1913 r, podczas obchodów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, zaplanowano pochód, który miał przejść m.in. ulicą, która wcześniej poświęcono Marcinowi Borelowskiemu, a tam z kolei odbyło się odsłonięcie pamiątkowej tablicy wmurowanej ku pamięci bohaterskiego pułkownika z 1863 r.

W zasobie przemyskiego Archiwum zachowały się też dokumenty informujące o nabożeństwach uroczystościach upamiętniających „Lelewela”, a także akta Towarzystwa Młodzieży Polskiej „Znicz” w Przemyślu, które postanowiło uchwałą z dnia 12 sierpnia 1906 r. powołać czytelnię dla robotników, pod nazwą Czytelnia im. M. L. Borelowskiego, a cztery lata później utworzono Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej im. M. L. Borelowskiego.

Zaproszenia na uroczysty wieczór w 45- rocznicę śmierci Marcina Borelowskiego; Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, sygn. 56/397/0/-/3623