Zapraszamy do udziału w Quizie (cz.I), który dotyczy wiadomości związanych z wybuchem powstania styczniowego.

Archiwum Państwowe w Przemyślu, Materiały rodziny Feczków i Schneidrów, Karta pocztowa: Za wiarę i Ojczyznę. 1863, sygn. 56/2588/0/3/10/10

Weź udział w quizie POWSTANIE STYCZNIOWE CZ. I