14 lutego mija 80 lat od powstania Armii Krajowej. Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej na mocy rozkazu Naczelnego Wodza, generała Władysława Sikorskiego. Była to jedna z najlepiej zorganizowanych podziemnych sił zbrojnych w okresie II wojny światowej, na czele której stanął generał Stefan Rowecki „Grot”. Swoim zasięgiem objęła Generalne Gubernatorstwo, ziemie znajdujące się pod okupacją sowiecką oraz wcielone do III Rzeszy.

Celem Armii Krajowej było prowadzenie oporu zbrojnego i przygotowanie do ogólnokrajowego powstania. Dla koordynowania działalności dywersyjnej powołane zostało Kierownictwo Dywersji (Kedyw) Komendy Głównej AK, którego dowódcą został płk Emil Fieldorf ps. „Nil”.

Jej struktura w terenie dzieliła się na obszary-okręgi (na etapie województw), inspektoraty-obwody (powiaty), rejony-placówki (gminy).

Przemyśl podlegał pod Okręg Kraków, na czele którego stal płk Julian Filipowicz. W skład przemyskiego Obwodu Armii Krajowej, o kryptonimach: „Polana”, „Paproć”, „Piskorz”, wchodziło sześć placówek.

Emil Czerny, autor wspomnień „Moja działalność w Armii Krajowej” wymienia następujących dowódców: chor. Teofil Dołhan ps. „Wujek”, por. Adam Winogrodzki ps. „Jerzy”, „Korwin”, por. Feliks Pikulski ps. „Przepiórka”, por. rez. Emil Czerny ps. „Wacław”, „Zbychosław”, mjr art. Jan Gołdasz ps. „Szczyt”, kpt. rez. Henryk Puziewicz ps. „Jan Batura”, por. rez. Zbigniew Zawiła ps. „Żbik”.

W zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu można prowadzić poszukiwania dotyczące działalności Armii Krajowej i zapoznać się z niektórymi osobami związanymi z tą organizacją. Część wystawy poświęconej 80. rocznicy powstania Armii Krajowej przedstawia wybrane postacie zaangażowane w przemyskich strukturach tej organizacji. Do zapoznania się z nią zapraszamy wirtualnie. Natomiast ogólna działalność Armii Krajowej został zaprezentowana na ekspozycji, którą można obejrzeć w siedzibie Archiwum Państwowego w Przemyślu przy ul. Lelewela 4.