W zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu znajduje się wiele cennych pocztówek. Warto pamiętać o tym, porządkując własne, domowe szuflady. Może ktoś się tam natknie na takie źródło archiwalne? Warto się zastanowić nad tym, jakie niesie treści? Może jest na niej zabytkowy obiekt? Reprodukcja obrazu? Świąteczny symbol? Patriotyczny motyw? A może najpiękniejsze życzenia?

Proponujemy bliżej zapoznać się z kilkoma kartami pocztowymi z naszego zasobu poprzez pokolorowanie ich kopii.