4 czerwca obchodzony jest Dzień Drukarza. W zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu przechowywany jest dokument z 2 listopada 1754 r., w którym król polski, August III, pozwolił Adamowi Kleynowi założyć nową drukarnię na terenie diecezji przemyskiej. Adam Kleyn mógł nie tylko książki drukować, ale także je sprzedawać. Przywilej dawał mu także wyłączność zajmowania się drukarstwem, tym samym chroniąc przed konkurencją.

Adam Kleyn wydrukował w Przemyślu 18 dzieł, dotyczących przeważnie tematyki kościelnej. Potem drukarnię sprzedał kolegium jezuitów. Pozostał w Przemyślu i pełnił różne funkcje w samorządzie miejskim.